پرش به محتوا
خانه » الکترومغناطیس

الکترومغناطیس

الکترومغناطیس VLF ژئوفیزیک کیازمین Kiazamin کنداکتومتر ژئوالکتریک RS IPRS آب یاب فلزیاب معدن تخمین ذخیره. در این شیوه امواج الکترومغناطیسی ارسال شده و بازتاب آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بر اساس مقایسه بین سیگنال ارسالی و سیگنال دریافتی ( سیگنال منعکس شده از اهداف و محیط ) امکان شناسایی سنگ بستر، حفره ها، تونل ها، گسل ها، مخازن معدنی و… وجود خواهد داشت

دوربین ویدئومتری چاه عمیق

ژئورادار GPR

دستگاه GPR ژئورادار کیازمین kiazamin یک رشته پالس متشکل از تعدادی امواج سینوس و کسینوس با فرکانس و فازهای مختلف را در فواصل زمانی مشخص به زمین گسیل می کند . در فاصله زمانی بین دو پالس متوالی ،میدان الکتریکی پالس های ورودی اندازه گیری می شود .همچنین به منظور بدست آوردن عمق اهداف مدفون مدت زمان رفت و برگشت پالس ها نیز اندازه گیری و ثبت می شود. دستگاههای GPR به مانند دستگاههای فلزیاب به نوعی طراحی شده اند که قابلیت حرکت روی زمین توسط چهار چرخ را داشته باشند.به منظور انجام عملیات ، کافی است اپراتور بعد از روشن کردن دستگاه آن را روی زمین حرکت دهد ضمنا این دستگاه قابلیت کشیده شدن توسط ماشین و یا تراک رادار است