پرش به محتوا

درباره ما

داستان ما

در سال 1382 شرکت توسعه الکترونیک کیا تاسیس شد. در مدت کوتاهی اولین لرزه نگار دانهول کشور را ساختیم. به زودی توسعه و طراحی دیجیتایزرها و سیستم های لرزه نگار را شروع کردیم. اولین مشتری ارزشمند ما، پژوهشکده زلزله شناسی شرق کشور واقع در دانشگاه فردوسی مشهد بود.

کمی بعد سایر روشهای ژئوفیزیک مانند ژئوالکتریک ( مقاومت ویژه و IPRS )، مغناطیس و الکترومغناطیس ( slingram ) مورد توجه ما قرار گرفت. در نتیجه طیف محصولات ما کامل گردید.

اکنون ما بزرگترین تولید کننده تجهیزات ژئوفیزیک در خاور میانه هستیم.

اعضا

اساس شرکت ما دانش فنی است. از این رو پرسنل اصلی اعضای هیات علمی شامل دکتر جواد صفایی و مهندس امیر ربانی پارسا است. این اعضا ضمن توسعه دانش فنی شرکت برخی مسئولیت های اداری را نیز بر عهده دارند.

مدیر عامل و مدیر تحقیق و توسعه: دکتر جواد صفایی.

مدیر فنی و مدیر بازرگانی: مهندس امیر ربانی پارسا.

سایر اعضا شامل پرسنل تولید و بازاریابی است.

دکتر جواد صفایی

09155068343

مهندس امیر ربانی پارسا

09158820337